top of page
Euarne
Euarne
Euarne

Euarne

Ένα γλυπτό μετουσιωμένο σε μπολ (και αντίστροφα) που αποπνέει την αίσθηση ελευθερίας μέσα από την χρήση καμπύλων γραμμών, της κίνησης και της έντασης, προκαλώντας στον θεατή συναισθηματική διέγερση. Σε αυτό τον ρευστό χώρο τα αντικείμενα που φιλοξενούνται στο εσωτερικό δεν αποκτούν συγκεκριμένες προκαθορισμένες καρτεσιανές θέσεις αλλά με βάση τις μορφές που τις περιβάλλουν καθώς κυλούν με ποιητικό τρόπο. Ένα κομψό μπολ το οποίο συμβολικά αποπνέει ελευθερία.

bottom of page